Theses on the same topic (having an identical keyword):

Jednotka, sboru, dobrovolných, hasičů, obce

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Vliv ekonomického zajištění jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na rozpočet vybrané obce v Jihočeském kraji
 (Petr MICHAL)

2015, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//9zcw4e// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Theses on a related topic

Zhodnocení připravenosti a akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí ke zdolávání mimořádných událostí ve správním území obce s rozšířenou působností Písek
 (Stanislav MÁŠKA)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//07z0y0// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Theses on a related topic

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Švábenice a ochrana obyvatelstva
 (Tomáš Zavadil)

2018, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ss4758// | Ochrana obyvatelstva / | Theses on a related topic

Posouzení možnosti zařazení Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Zalužany do kategorie II jednotky požární ochrany.
 (Jan HASSMANN)

2014, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ntobk5// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Theses on a related topic

Záchrana na laně pomocí lezeckých technik a vybavení
 (Rostislav Filip)

2014, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q0rc0/ | Tělesná výchova a sport / Speciální edukace bezpečnostních složek | Theses on a related topic

Využití lanových a lezeckých technik v Integrovaném záchranném systému České republiky
 (Pavel ŠTĚCH)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//hy3vxt// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Záchrana osob pomocí lanových technik v rámci Integrovaného záchranného systému
 (Martin PAVLÍK)

2011, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//7licy9// | Sociální politika a sociální práce / Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací | Theses on a related topic

Předurčenost jednotek požární ochrany Kraje Vysočina v oblasti ochrany obyvatelstva.
 (Radek KADLEC)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//naz7qe// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Theses on a related topic

Posouzení preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany a seznamování obyvatel v obci s charakterem možného ohrožení a s opatřeními ochrany obyvatelstva realizovanými obcemi a Hasičským záchranným sborem kraje.
 (Veronika HEINRICHOVÁ)

2011, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4gr9by// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Theses on a related topic

Extrémně vysoké teploty a ochrana zdraví obyvatel
 (Hedvika ONDRUŠOVÁ)

2019, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//oiedii// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)