Theses on the same topic (having an identical keyword):

kardiovaskulární, rehabilitace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Srovnání vlivu tříměsíčního kombinovaného tréninku na vývoj hemodynamických a výkonnostních parametrů a hodnocení kvality života u žen s chronickou ischemickou chorobou srdeční
 (Dominika Nachtneblová)

2020, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n4yrr/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Vývoj ukazatelů transportního systému kyslíku po kardiovaskulární rehabilitaci pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční mužů produktivního věku
 (Lucie Vaverčaková)

2010, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c3brb/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Aerobní kapacita, výkonnost a tepenná tuhost (CAVI) u žen po absolvování ambulantního rehabilitačního programu v rámci kardiovaskulární rehabilitace
 (Romana Pavlacká)

2016, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o7n85/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Vliv ambulantního rehabilitačního programu na aerobní kapacitu, výkonnost a svalovou sílu u žen po akutním infarktu myokardu
 (Monika Sněhotová)

2015, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ya0gx/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Vliv diabetu a pohlaví na aerobní kapacitu a dynamiku srdeční frekvence u pacientů s ischemickou chorobou srdeční v kardiovaskulární rehabilitaci
 (Jana Hřebíčková)

2014, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mijta/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Kombinovaný trénink pacientů s metabolickým syndromem po akutní koronární příhodě: vliv na aerobní kapacitu, krevní tlak a antropometrické parametry
 (Pavla Kalábová)

2009, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qafzg/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

POSOUZENÍ VLIVU AEROBNÍ A ANAEROBNÍ KAPACITY NA VELIKOST ROZVOJE ÚNAVY V UTKÁNÍ BASKETBALU
 (Roman MARKO)

2020, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ouszf1// | Tělesná výchova a sport / Trenérství a management sportu | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)