Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Komplexní analýza dramatického textu hry Ovčáček čtveráček
 (Jana DOHNALOVÁ)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//m5q7ew// | Filologie / Obecná lingvistika a teorie komunikace | Theses on a related topic

OTAZNÍK ZA KUHLNESS...? Analýza dramatického textu René Levínského Harila
 (Jan Pohořelický)

2006, Bakalářská práce, Janáčkova akademie múzických umění v Brně

http://theses.cz/id//chbjwr// | Divadelní dramaturgie / | Theses on a related topic

Od dramatického textu k inscenaci v dobových kontextech v díle Václava Havla (Zahradní slavnost)
 (Veronika Kellnerová)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qzdm1/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny divadla | Theses on a related topic

Aktuální interpretace dramatického textu skrze dramatické situace a konkrétní scénická realizace (Na základě inscenování hry Kazimír a Karolína)
 (Mikoláš Tyc)

2010, Diplomová práce, Divadelní fakulta AMU / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/5206 | Dramatická umění / Režie činoherního divadla | Theses on a related topic

Genderové role muže - role manžela, otce a živitele
 (Anna PĚTVALDSKÁ)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//z11naj// | Sociální politika a sociální práce / Poradenství v sociální práci | Theses on a related topic

Role of Women in Suburban Literature: A Study of Selected Novels
 (Michaela ČUDOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//q2p3sb// | Filologie / Anglická filologie | Theses on a related topic

William Shakespeare: Zkrocení zlé ženy (situace)
 (Barbora Chovancová)

2016, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/h5w2h/ | Dramatická umění / Divadelní dramaturgie | Theses on a related topic

Scénografie: William Shakespeare- Zkrocení zlé ženy
 (Marie LIŠKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//vlmprw// | Specializace v pedagogice / Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednooborové) | Theses on a related topic

Adapting Characters from Shakespeare's The Taming of the Shrew for the late 17th and 18th Century English Stage
 (Martina Andrisová)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f1pi3/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

Women in Shakespeare's Plays: Spectators or Players?
 (Denisa Dvořáková)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ae5k3/ | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)