Theses on the same topic (having an identical keyword):

náhradní mateřství

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Trestněprávní ochrana lidského života
 (Stanislav Pulkrab)

2011, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hn826/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Trestněprávní ochrana lidského života
 (Hana Nováková)

2010, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bujxc/ | Právní specializace / Teorie a praxe přípravného řízení trestního | Theses on a related topic

Koncepty "wrongful life" a "wrongful birth" z hlediska ochrany lidských práv
 (Alena Navrátilová)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xydch/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Etické a právní aspekty náhradního mateřství
 (David Rumpík)

2018, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u8ler/ | Gynekologie a porodnictví (čtyřleté) / Gynekologie a porodnictví | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)