Theses on the same topic (having an identical keyword):

podnikatelský záměr

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 5 6 » (total: 53 theses)
Výkonnost společnosti FAVEA engineering s.r.o. ve srovnání s její konkurencí ve Zlínském kraji
 (Michaela Zapletalová)

2015, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//kfuq01// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Theses on a related topic

Hodnocení ekonomické efektivnosti investičního záměru společnosti FLORCENTER, s.r.o.
 (Adam Sova)

2016, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//9bu3ts// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Theses on a related topic

Projekt financování investičního záměru společnosti XY, s. r. o.
 (Iveta Juráňová)

2015, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//z08xhf// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Theses on a related topic

Financování investičního záměru s posouzením jeho efektivnosti ve společnosti CENTROPLAST, s.r.o.
 (Barbora Čechová)

2012, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/95394 | Ekonomika a management / Ekonomika podniku | Theses on a related topic

Řešení různých druhů podílů ve společnosti s ručením omezeným
 (Karolina Piskláková)

2015, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dl33b/ | Právní specializace / Obchodněprávní studia | Theses on a related topic

Specifikace zvláštních druhů podílů ve společenské smlouvě společnosti s ručením omezeným
 (Břetislav Martínek)

2018, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o3wd7/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Podíl na společnosti s ručením omezeným
 (Markéta Šebestová)

2015, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/edkbo/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Právní a ekonomické aspekty správy a řízení společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti
 (Michal Janata)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/32681 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Podnikání a právo | Theses on a related topic

Analysis of the financial performance in the company Czech Aeroholding a.s. within the years 2011-2015
 (Egor Aliogly)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/hhmnv/ | Ekonomika a management / Business Management and Corporate Finance | Theses on a related topic

Development of the business plan for a new enterprise in small business
 (Elmira Ikhsanova)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/kkrm0/ | Ekonomika a management / Business Management and Corporate Finance | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 5 6 » (total: 53 theses)