Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Udržitelný cestovní ruch v podmínkách vybrané CHKO
 (Jan Adamec)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/8146/vsh_m/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství | Theses on a related topic

Srovnání potenciálu CHKO České středohoří a CHKO Kokořínsko pro fyzickogeografické exkurze a návrh aktivizačních metod
 (Sandra VANIŠOVÁ)

2008, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/2747 | Učitelství pro střední školy / | Theses on a related topic

Vliv pastvy na diverzitu mechorostů společenstev suchých trávníků v CHKO Český kras
 (Aleš TENČÍK)

2018, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//5gidru// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie - Péče o krajinu | Theses on a related topic

Bryoflora společenstev suchých trávníků jižní části CHKO Český kras
 (Aleš TENČÍK)

2016, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//gdusxh// | Zemědělství / Agroekologie | Theses on a related topic

Botanický průzkum oblasti mezi obcemi Příhrazy a Žehrov (CHKO Český ráj)
 (Jaroslava Sedláčková)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB12127 | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Theses on a related topic

Organizační kultura Správy CHKO České středohoří
 (Vendula PEŘINOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//tutht0// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

Porovnání osídlení vybraných CHKO České republiky
 (Klára ŠIMONOVÁ)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ogvk9n// | Geografie / | Theses on a related topic

Historie turismu na území CHKO České středohoří a jeho aktuální trendy
 (Petr HAVEL)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//a9zxck// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj | Theses on a related topic

Populace bobra evropského (Castor fiber) v CHKO Český les
 (Kateřina MARKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//7c7upu// | Zemědělská specializace / Biologie a ochrana zájmových organismů | Theses on a related topic

Inventarizace skalních dutin v rámci programu péče o krajinu v CHKO Český ráj se zvláštním zřetelem na jejich sedimentární, chemické a biogenní výplně
 (Zuzana JENČOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//m1fchu// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)