Theses on the same topic (having an identical keyword):

etika

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Etický kodex Policie České republiky, jeho význam a aplikace v praxi
 (Jana NAVRÁTILOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//gjtptw// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Etický kodex úředníka a zaměstnance ve veřejné správě
 (Adriana VRÁTNÁ)

2014, Bakalářská práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//d8jeri// | Právní specializace / Právo ve veřejné správě | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)