Theses on the same topic (having an identical keyword):

TS Brno

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Systém zdravotního pojištění v Českých zemích(1880-1918),České republice
 (Jaroslav Doucek)

2012, Bakalářská práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.

http://theses.cz/id/itkvz6/ | Ekonomika a management / Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb | Theses on a related topic

Majetkové křivdy způsobné církvím a náboženským společnostem v letech 1948 - 1989 a jejich naturální restituce po roce 1989
 (Alexandra BEJVANČICKÁ)

2017, Rigorózní práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//e2atj6// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Komparace faktorů determinace životní úrovně v Československu v letech 1948--1969 a 1970--1989
 (Štěpán Turčín)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/71436 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Pohusitské období (1437-1526) v učebnicích dějepisu vydaných v letech 1948 - 1989
 (Denisa Šulcová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//6z2ag0// | Specializace v pedagogice / český jazyk - historie | Theses on a related topic

Proměny Konce masopustu v průběhu půlstoletí (Analýza čtyř inscenaci z let 1964, 1989, 1997 a 2008)
 (Marie Kvapilová)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zbr1n/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny divadla | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)