Theses on the same topic (having an identical keyword):

krizový management

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 32 theses)
Ochrana obyvatelstva před riziky úniku nebezpečných látek na Prostějovsku
 (Lucie Voráčová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//1xpttm// | Ochrana obyvatelstva / | Theses on a related topic

Ochrana obyvatelstva při povodních ve vybraném regionu
 (Lukáš Sečkár)

2016, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//z3gwps// | Ochrana obyvatelstva / | Theses on a related topic

Ochrana obyvatelstva při živelních pohromách
 (Martina Šrámková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//bop7vu// | Ochrana obyvatelstva / | Theses on a related topic

Ochrana obyvatelstva v zónách havarijního plánování chemických havárií
 (Jakub Šiška)

2018, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//0ybhyd// | Ochrana obyvatelstva / | Theses on a related topic

Ochrana obyvatelstva a kriminalistika
 (Vendula SAMOHÝLOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//bp8hhw// | Tělesná výchova a sport / Ochrana obyvatelstva | Theses on a related topic

Krizový management na regionální úrovni: Případová studie spolupráce v rámci krizového managementu Tepláren Brno Špitálka a. s. a města Brna
 (Michaela Ceklová)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/paaeg/ | Politologie / Bezpečnostní a strategická studia | Theses on a related topic

Krizový management na regionální úrovni: Případová studie spolupráce v rámci krizového managementu Tepláren Brno Špitálka a. s. a města Brna
 (Michaela Ceklová)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/paaeg/ | Politologie / Bezpečnostní a strategická studia | Theses on a related topic

Připravenost Nemocnice Prachatice, a. s., na řešení mimořádných událostí
 (Anna SOSNOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//b7e8lf// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Theses on a related topic

Součinnost traumacentra Nemocnice České Budějovice, a.s. a Zdravotnického operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje při hromadném neštěstí.
 (Alena URBANOVÁ)

2014, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//9jlnnf// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Theses on a related topic

Rozdíly v ošetřovatelské péči sester na traumatologickém oddělení u pacientů se zlomeninou bérce v Nemocnici České Budějovice, a. s. a AOVV - Presidio di Sondrio
 (Jiřina VOKÁČOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//g07qaw// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 32 theses)