Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Srovnání možností 3D fotogrammetrie a 3D skeneru při dokumentaci archeologických artefaktů
 (Vojtěch Nosek)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kl53e/ | Archeologie / | Theses on a related topic

Array Tomography: Rekonstrukce 3D obrazu
 (Vladimíra Valíčková)

2020, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wqooo/ | Aplikovaná informatika / Zpracování obrazu | Theses on a related topic

Rekonstrukce 3D tvarů ve fotometrickém stereu
 (Karel Chládek)

2019, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tzk5f/ | Informatika / Počítačová grafika a zpracování obrazu | Theses on a related topic

Strukturní organizace domén lidské tyrosin hydroxylasy a její změny po vytvoření komplexu s 14-3-3 proteinem
 (Hana Nedozrálová)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a5r9d/ | Biochemie / Biomolekulární chemie | Theses on a related topic

Nasazení task-based runtime systému v 3D Fourierově rekonstrukci
 (Jan Polák)

2019, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yd64s/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Rekonstrukce a vizualizace zatopené obce Lazinov
 (Ladislav Koudelka)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a18xe/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic

3D vizualizace zaniklé obce a její hodnocení z hlediska uživatelské kognice
 (Pavla DĚDKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//rx3oz4// | Geografie / Geoinformatika a geografie | Theses on a related topic

Rekonstrukční 3D vizualizace zaniklé obce - případová studie Přísečnice
 (Jana CEEOVÁ)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//0y583l// | Geografie / | Theses on a related topic

Možnosti vizualizace antropogenně změněné krajiny s využitím geotechnologií. Případová studie v rámci Karlovarského kraje.
 (Dominik BRÉTT)

2018, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//5sw1xp// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Theses on a related topic

Rekonstrukce a vizualizace zatopené obce Lazinov
 (Ladislav Koudelka)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a18xe/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)