Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Hodnocení změn při dozrávání a skladování ovoce s využitím metod NIR spektroskopie
 (Petr Šnurkovič)

2016, Disertační práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//y24vio// | Zahradnické inženýrství / Zahradnictví | Theses on a related topic

Možnosti využití NIR spektroskopie pro stanovení vybraných parametrů u brambor
 (Alena Balarinová)

2015, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//5vnsmt// | Zemědělská specializace / Zemědělské inženýrství | Theses on a related topic

Využití NIR spektroskopie k hodnocení základních látkových složek potravin
 (Adam Ovesný)

2018, Bakalářská práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//w08e8m// | Zahradnictví / Jakost rostlinných potravinových zdrojů | Theses on a related topic

Využití separačních metod a NIR spektroskopie ke stanovení kvality řepky olejné
 (Lenka ENDLOVÁ)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//375htc// | Analytická chemie / Analytická chemie heterogenních systémů | Theses on a related topic

Tvorba databáze NIR spekter vybraných masných výrobků
 (Lucie Režná)

2020, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//1yezzg// | Chemie a technologie potravin / Technologie potravin | Theses on a related topic

Využití spektroskopie v blízké infračervené oblasti ke sledování skladby mastných kyselin v řepce olejné
 (Tereza KŘESINOVÁ)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//674fsn// | Chemie / Analytická chemie pevné fáze | Theses on a related topic

Hodnocení změn při dozrávání a skladování ovoce s využitím metod NIR spektroskopie
 (Petr Šnurkovič)

2016, Disertační práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//y24vio// | Zahradnické inženýrství / Zahradnictví | Theses on a related topic

Informační systém pro Chiquita Fruit Bar
 (Tomáš Paulďuro)

2015, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jrloh/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

A cross-continental comparison of fruit-and seed-feeding insects in the rainforests of Panama, Thailand and Papua New Guinea
 (Chris Nazipa DAHL)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ooiq5k// | Biologie / Entomologie | Theses on a related topic

Ozdravování šlechtitelského materiálu od viru Tomato brown rugose fruit virus metodami in vitro
 (Gabriela Klapcová)

2022, Diplomová práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//opfsij// | Zahradnické inženýrství / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)