Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 30 theses)
Problematika výuky nevidomých v oboru hra na příčnou flétnu
 (Martin David)

2017, Bakalářská práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/tonzd/ | Hudební umění / Hra na flétnu | Theses on a related topic

Pedagogové hry na lesní roh na konzervatoři Brno
 (Kateřina Štěrbová)

2017, Bakalářská práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/qtq0z/ | Hudební umění / Hra na lesní roh | Theses on a related topic

Hra na hudební nástroj a pracovní paměť
 (Karolína Kolaříková)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u86tg/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Vliv hry na hudební nástroj na osobnost člověka
 (Lenka Dombaiová)

2015, Bakalářská práce, Hudební a taneční fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/9109 | Hudební umění / Klavír | Theses on a related topic

Hra na housle z hlediska fyziologie člověka
 (Jana Kubánková)

2012, Diplomová práce, Hudební a taneční fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/7891 | Hudební umění / Housle | Theses on a related topic

Významné interpretky v oboru hra na pozoun.
 (Kateřina Štainerová)

2013, Bakalářská práce, Hudební a taneční fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/7975 | Hudební umění / Pozoun | Theses on a related topic

Alternativní hudební nástroje ve výuce hudební výchovy na 2. stupni ZŠ a gymnáziích
 (Karolína SKUHROVCOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//n3jdnv// | Specializace v pedagogice / Hudba se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Marimba a malý buben jako specifické hudební nástroje
 (Kristýna Karchová)

2016, Diplomová práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/cnoko/ | Hudební umění / Hra na bicí nástroje | Theses on a related topic

Studium olejových laků na bázi lněného oleje a kalafunové pryskyřice pro dřevěné hudební nástroje
 (Markéta Mikuličáková)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qo372/ | Chemie / Chemie konzervování - restaurování | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 30 theses)