Theses on the same topic (having an identical keyword):

Klíčová slova

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 5 » (total: 41 theses)
Konkurence participiálních konstrukcí a hypotaxe v litevštině a prostředky jejich převodu do češtiny na základě analýzy "Ořechového chleba" od Sauliuse Šaltenise
 (Pavlína Varmužová)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ycv87/ | Filologie / Baltistika | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 5 » (total: 41 theses)