Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
Profesní dráha bývalých profesionálních basketbalistů
 (Nicola DIVIŠOVÁ)

2023, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//8opsx8// | Andragogika / | Theses on a related topic

Profesní dráha zástupců ředitelů gymnázií
 (Jitka DOPITOVÁ)

2023, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//qumuso// | Specializace v pedagogice / Řízení vzdělávacích institucí | Theses on a related topic

Vzdělávací a profesní dráha pracovníků v sociálních službách
 (Kateřina Vrbová)

2021, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ceihi7// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Vliv rodičů na rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze z pohledu středoškolských studentů připravujících se na pomáhající profese
 (Lucie Čuhlová)

2020, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kkbyu/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

SOCIÁLNÍ ROLE A STATUS MATEK PŘI PROFESNÍM SMĚŘOVÁNÍ DĚTÍ
 (Jiří VERNER)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//nkzrg3// | Psychologie / | Theses on a related topic

Analýza rizik zabezpečení měkkého cíle v okolí Kadaňska s návrhem na jeho zabezpečení
 (Bláha Bláha)

2022, Bakalářská práce, AMBIS vysoká škola, a.s.

https://is.ambis.cz/th/zuid0/ | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Vyhodnocení bezpečnosti vybraného měkkého cíle v České republice pomocí SWOT analýzy
 (Libor Hromádko)

2023, Bakalářská práce, AMBIS vysoká škola, a.s.

https://is.ambis.cz/th/mcko8/ | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Typologie útoků na měkké cíle v rámci různých kulturně-civilizačních prostředí
 (Vojtěch Blahut)

2024, Bakalářská práce, AMBIS vysoká škola, a.s.

https://is.ambis.cz/th/fjq0n/ | Bezpečnostní management / | Theses on a related topic

Posouzení rizika připravenosti policie, občanů při násilném útoku na měkké cíle
 (Jan Česlar)

2021, Bakalářská práce, AMBIS vysoká škola, a.s.

https://is.ambis.cz/th/nw5o1/ | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Cíle udržitelného rozvoje OSN a (ne)úspěšnost v jejich naplňování v letech 2012-2022
 (Tereza Francová)

2023, Bakalářská práce, AMBIS vysoká škola, a.s.

https://is.ambis.cz/th/tmout/ | Ekonomika a management podniku / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)