Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Studium heterogenních povrchů uhlíkatých látek sorpčními a kalorimetrickými metodami
 (Tomáš ZELENKA)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//esvsmn// | Analytická chemie / Analytická chemie heterogenních systémů | Theses on a related topic

Možnosti termické analýzy při přípravě a charakterizaci adsorbentů na bázi povrchově oxidovaných uhlíkatých materiálů
 (Gabriela HOTOVÁ)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//ijmjjd// | Analytická chemie / Analytická chemie heterogenních systémů | Theses on a related topic

Studium možností využití uhlíkatých produktů spalování paliv pro záchyt polutantů z vodného prostředí
 (Lucie Ruppenthalová)

2016, Disertační práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/112235 | Metalurgie / Chemická metalurgie | Theses on a related topic

Kinetika adsorpce, rovnováha adsorpce a modelování odstranění mědi z vodného roztoku adsorpcí na mix šišek
 (Michaela Dordová)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/120033 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Studium adsorpčních izoterem adsorpce Cr(VI) z vodných roztoků pomocí odpadních pecek z broskví
 (Lucie Adámková)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98380 | Nerostné suroviny / Environmentální biotechnologie | Theses on a related topic

Studium adsorpčních izoterem adsorpce Cr(VI) z vodného roztoku pomocí neaktivované pomerančové kůry
 (Alena Lašutová)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98032 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Adsorpce chromu s oxidačním číslem VI z vodného prostředí na nemodifikovaný bentonit
 (Lenka Lenková)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108046 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Termodynamické aspekty teplotní závislosti adsorpce olova a fenolu z vodných roztoků na uhlíkatých látkách
 (Petra VESELÁ)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//rutf7l// | Chemie / Analytická chemie pevné fáze | Theses on a related topic

Adsorpce chromu s oxidačním číslem VI z vodné matrice pomocí chemicky aktivované dřevokazné houby: kontinuální systém
 (Michaela Haluzíková)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107995 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Adsorpce chromu s oxidačním číslem VI z vodné matrice pomocí chemicky aktivované štěpky Juglans regia: kontinuální systém
 (Veronika Pilátová)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115750 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)