Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 35 theses)
Problematika transformace v Domově pro osoby se zdravotním postižením pro mentálně postižené občany s kombinovanými vadami.
 (Jitka Popovská)

2019, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/kaq5o/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Projekt chráněného bydlení pro osoby s duševním onemocněním pro Domov na rozcestí Svitavy
 (Jolana Zerzánová)

2023, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/ycnya/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální práce | Theses on a related topic

Chráněné bydlení při Domově pro osoby se zdravotním postižením "Domov Horizont"
 (Veronika Buchlovská)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c3xss/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Role sexuálního důvěrníka v domově pro osoby se zdravotním postižením
 (Eleni Mitroliosová)

2021, absolventská práce, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

https://is.jabok.cz/th/chq05/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie | Theses on a related topic

Komunikační schopnosti dětí s mentálním postižením žijících v domovech pro osoby se zdravotním postižením
 (Pavlína Forejtová)

2021, Bakalářská práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/msydr/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika | Theses on a related topic

Aktivizační pracovník v domově pro osoby se zdravotním postižením
 (Jana Němečková)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ni2fo/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Projekt fyzické bezpečnosti objektu Domova pro osoby se zdravotním postižením Vilík Cheb
 (Sebastián Kuhn)

2023, Bakalářská práce, AMBIS vysoká škola, a.s.

https://is.ambis.cz/th/tkfv3/ | Bezpečnostní management / | Theses on a related topic

Pracovní spokojenost pracovníků v sociálních službách v domovech pro osoby ze zdravotním postižením
 (Hana Janás Macháčková)

2022, Diplomová práce, CEVRO Institut

https://is.vsci.cz/th/r8a43/ | Management sociálních služeb v evropském kontextu / | Theses on a related topic

Volnočasové aktivity pro mentálně a tělesně postižené v Domově pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky
 (Kateřina PETERKOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//pwfk6i// | Vychovatelství / Pedagogika volného času | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 35 theses)