Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

wireless sensor network

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 38 theses)
Systém pro automatickou detekci zpožděných letů a dopad na itineráře cestujících
 (Vladimír Alfery)

2019, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i42j6/ | Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace | Theses on a related topic

Neuronové sítě pro automatickou detekci log v obraze
 (Zbyněk Novák)

2019, Bakalářská práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//mkfaff// | Informační technologie / | Theses on a related topic

Hybridní systém pro detekci pojmenovaných entit v českém textu
 (Lubomír Sedlář)

2014, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rij93/ | Informatika / Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka | Theses on a related topic

Vývoj molekulárních selekčních markerů pro detekci obnovitelů fertility pro systém CMS Shaan 2A
 (Aneta KARBANOVÁ)

2018, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//94ylo2// | Zemědělské inženýrství / Zemědělské biotechnologie | Theses on a related topic

Systém pro detekci osob v inteligentních budovách
 (Miroslav Schneider)

2018, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128340 | Elektrotechnika / Řídicí a informační systémy | Theses on a related topic

Interaktivní systém pro detekci řečového signálu
 (Josef Kročil)

2015, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108574 | Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství | Theses on a related topic

Mobilní systém pro detekci nebezpečných plynů
 (Petr Vaníček)

2015, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//bglf1y// | Elektrotechnika a informatika / Komunikační a mikroprocesorová technika | Theses on a related topic

Rozpoznávací systém pro detekci mluveného signálu
 (Ludmila Holušová)

2015, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110818 | Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství | Theses on a related topic

Systém pro detekci impulzních vad mechanického analogového záznamu využívající model slyšení
 (Marek Semanský)

2019, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//fgags6// | Elektronika a komunikace / | Theses on a related topic

Optimization of intrusion detection systems in wireless sensor networks
 (Martin Stehlík)

2016, Disertační práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b2fx3/ | Informatika (čtyřleté) / Informatika | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 38 theses)