Theses on the same topic (having an identical keyword):

-nukleacni cinidlo

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
4-Hydroxypyridin jako činidlo pro palladiem katalyzovanou tvorbu fenolů
 (Soňa Poláčková)

2022, Bakalářská práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//t8npfi// | Syntéza a výroba léčiv / | Theses on a related topic

Chirální solvatační činidlo na bázi močoviny pro aminokyseliny
 (Kateřina Drahošová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//oyvsfb// | Syntéza a výroba léčiv / | Theses on a related topic

Močovina využitelná jako solvatační činidlo pro stanovení enantiomerní čistoty různých sloučenin
 (Anna Mlčochová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//aspqbh// | Syntéza a výroba léčiv / | Theses on a related topic

Hypervalentní jodová činidla pro syntézu pětičlenných heterocyklů
 (Kristína Vanková)

2023, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fd1re/ | Chemie / | Theses on a related topic

Sledování rychlosti hydrolýzy konjugačního činidla karbodiimidu ve vodných roztocích
 (Daniel Žatko)

2022, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ajp2y/ | Chemie / Biofyzikální chemie | Theses on a related topic

Syntéza a reaktivita substituovaných tetrafluorethylových Togniho činidel
 (Matúš Chvojka)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/poljd/ | Chemie / | Theses on a related topic

Úloha síranu železnatého jako regulátoru tuhnutí a redukčního činidla portlandského slínku
 (Miroslava Mončeková)

2016, Disertační práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//fwachr// | Chemie, technologie a vlastnosti materiálů / | Theses on a related topic

Vliv činidel způsobujících poškození DNA na reparační procesy u mutantů A. thaliana
 (Zuzana Fusková)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w5573/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Telomery v rostlinách Arabidopsis thaliana ovlivněných hypometylačními činidly
 (Romana Kačeriaková)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fju4i/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Ověřování citlivosti A.thaliana k inhibitorům reparačních drah a činidlům indukujícím opravy DNA
 (Veronika Ihradská)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fmm5c/ | Biochemie / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)