Theses on the same topic (having an identical keyword):

20. stoleti

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Četnictvo na Moravě ve 20. letech 20.století.
 (Vojtěch Kún)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hd7w9/ | Historické vědy / Historie | Theses on a related topic

Volební strategie vybraných politických stran na plakátech během první poloviny 20. let 20. století.
 (Petr Jelínek)

2022, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kp6dc/ | Učitelství dějepisu pro základní školy / | Theses on a related topic

Sport žen na stránkách sportovních periodik ve 20. letech 20. století v Československu
 (Lada Novosadová)

2023, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h3am7/ | Historie / | Theses on a related topic

Hospodářské dějiny 20. století: Turecko a EHS v 60. letech 20. století
 (Jana Musilová)

2015, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ir5k7/ | Historické vědy (čtyřleté) / Historie - obecné dějiny | Theses on a related topic

Radiotechnika 20. - 50. let 20. století a nástin vývoje firmy Markofon.
 (Roman Doseděl)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wbbbd/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství německého jazyka a literatury pro základní školy Pedagogické asistentství dějepisu pro základní školy | Theses on a related topic

Kulturní profil města Zlína ve 20. letech 20. století
 (Zuzana Němcová)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lvfah/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře | Theses on a related topic

Ochranné spolky, jejich vznik, struktura a vývoj do 20. let 20. století na příkladu Národní jednoty pro jihozápadní Moravu a Národní jednoty pošumavské
 (Jaroslava Smetanová)

2014, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uarsu/ | Historické vědy (čtyřleté) / Historie - české dějiny | Theses on a related topic

Glamour fotografie v českých časopisech 20 .a 30. let 20. století
 (Marie Kadlecová)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xmbsr/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Dějiny umění | Theses on a related topic

Ideál ženy v ruské literatuře 20. a 30. let 20. století (na příkladu děl Cement, Jak se kalila ocel a Jedenačtyřicátý)
 (Markéta Mládková)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kglns/ | Humanitní studia / Ruský jazyk a literatura | Theses on a related topic

Erwin Schulhoff v politicko-společenských proměnách 20. a 30. let 20. století a jeho oratorium Komunistický manifest
 (Lucie Viktorinová)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/odhbu/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Hudební věda | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)