Theses on the same topic (having an identical keyword):

21. stoleti

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Krajinný pokryv a jeho vývoj v katastrálním území Ropice a Rakovec v polovině 19. století a na počátku 21. století
 (Aneta KOPCOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//94c9c5// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Theses on a related topic

Analýza krajinného pokryvu v katastrálním území Lyžbice a Karpentná v polovině 19. století a na počátku 21. století
 (Natalia GAJDACZOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//mof8ei// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Theses on a related topic

Postavení manažera v organizaci, nové trendy ve 21. století.
 (Aneta Fialová)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/iblmf/ | Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku | Theses on a related topic

„Zbytečný člověk“ ve světové literatuře 20. a 21. století
 (Pavel Kopečný)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y23q2/ | Filologie / Literatura a mezikulturní komunikace | Theses on a related topic

Fenomén kinderkracie v rodině 21. století; příčiny, následky, prevence
 (Ladislava Neugebauerová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/mtn9b/ | Specializace v pedagogice / Sociální patologie a prevence | Theses on a related topic

Online seznamování jako trend 21. století
 (Markéta Sokolová)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rl59g/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas | Theses on a related topic

Dramaturgie ruské propagandy ve 21. století na příkladu analýzy struktury a obsahu televizní zpravodajské stanice Russia Today
 (Pavel Zarodňanský)

2017, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/rduhl/ | Dramatická umění / Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika | Theses on a related topic

Proměny míst a krajiny Velkých Opatovic ve 20. a 21. století
 (Radmila Hadlačová)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ebt62/ | Humanitní environmentalistika / Environmentální studia | Theses on a related topic

Zvuky přírody v dílech vybraných skladatelů 20. a 21. století
 (Haimoni Balgavá)

2019, Bakalářská práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/ryj36/ | Hudební umění / Kompozice | Theses on a related topic

Projekce a performance - intermediální pronikání filmu a divadla ve 21. století
 (Tomáš Hůsek)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zhkmh/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)