Theses on the same topic (having an identical keyword):

a financial control.

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Internal controls as a tool of effective corporate governance: impact of implementation of a set of internal controls on financial performance of the business. Evidence from Cameroon
 (Foreke Azonwoh)

2022, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s4ki9/ | Finance / | Theses on a related topic

Srovnání postavení a úlohy interního auditu (dále IA) v subjektech veřejného zájmu a obchodních společnostech
 (Jakub Salátek)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/bj2oz/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Řídící a kontrolní systém finanční instituce - banky
 (Ekaterina Velikzhanina)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/vov8l/ | Hospodářská politika a správa / Finance a finanční služby | Theses on a related topic

Impact of effective controllership on the financial performance and position of the business. Evidence from Azerbaijan
 (Osman Askarov)

2024, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sp5do/ | Finance / | Theses on a related topic

Evidence závazků ve vybrané finanční instituci se zaměřením na elektronický oběh účetních dokladů a závazky po splatnosti
 (Jana Rokosová)

2021, Bakalářská práce, AMBIS vysoká škola, a.s.

https://is.ambis.cz/th/tyojn/ | Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku | Theses on a related topic

Kontrola finančního řízení obcí v ČR a zahraničí
 (Nicole Machková)

2021, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k2orl/ | Veřejná ekonomika a správa / | Theses on a related topic

Financování veřejné dopravy a kontrola
 (Matěj Margolius)

2023, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w5oq8/ | Finance a právo / | Theses on a related topic

Porovnání vybraných firem MSP z marketingového a finančního pohledu
 (Marek Mužík)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/sh3ug/ | Ekonomika a management / Ekonomika a management malého a středního podnikání | Theses on a related topic

Podstata a rozdílné a společné prvky kontroly a auditu
 (Gerenzel Talykova)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/hrpcc/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Financial or Strategic Management in the Health Care: a case study
 (Samuel Salaj)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/m9v1c/ | Ekonomika a management / Business Management and Corporate Finance | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)