Theses on the same topic (having an identical keyword):

a pupil with a light mental disorder

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Edukace žáků v riziku problému/poruch chování a mentálním postižením v inkluzivním procesu v základní škole.
 (Irena Floriánová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/erfr5/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Individuálně integrovaný žák s poruchou autistického spektra a lehkým mentálním postižením v běžné základní škole
 (Alena SLÁMOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//q2j5z7// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy a učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Vytváření komunikativní kompetence u žáka s lehkým mentálním postižením
 (Eva Zámečníková)

2008, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lzy5v/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic