Theses on the same topic (having an identical keyword):

acetylacia

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Exprese histonových deacetyláz u prostatických nádorových buněk po jejich ovlivnění inhibitory histonových deacetyláz a DNA metylací
 (Adriána PETRIŠAKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//sxax3s// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Vliv epigenetických modifikací na vazebné vlastnosti proteinů rodiny p53
 (Monika Toporcerová)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bf6ni/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Struktura a vybrané funkce chromatinu jako markerů pro klinickou praxi
 (Soňa Legartová)

2014, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e1kao/ | Biologie (čtyřleté) / Fyziologie živočichů | Theses on a related topic

Důležitost proteinu p53 pro vznik a terapii rakoviny
 (Ľubica Martinková)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ne1vy/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic