Theses on the same topic (having an identical keyword):

activity-based costing

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Využití Activity based costing v podniku poskytujícím služby
 (Daniela Řičánková)

2016, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hq2ig/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Analýza nákladů vybrané společnosti pomocí metody Activity Based Costing
 (Jan Jursa)

2017, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//2jsadq// | Ekonomika a management / | Theses on a related topic

Řízení nákladů v podniku s využitím metody Activity Based Costing
 (Vendula Lečbychová)

2014, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//ibx0u5// | Ekonomika a management / | Theses on a related topic

Využití Activity Based Costing v řízení logistických nákladů (na příkladu konkrétní společnosti)
 (Kristina Havlíková)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/73603 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Time-Driven Activity-Based Costing
 (Xiya Yang)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/80836 | Finance and Accounting / | Theses on a related topic

Implementace metody Activity-Based Costing v procesech tepelného zpracování
 (Petr Balon)

2018, Disertační práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133981 | Řízení průmyslových systémů / | Theses on a related topic

Využití metody Activity Based Costing v řízení zdravotního zařízení
 (Kateřina Čápová)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/75635 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Simulace implementace metody activity-based costing v obchodní firmě
 (Jaroslav MRÁČEK)

2022, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//lkfsxl// | Ekonomika a management / | Theses on a related topic

Výpočet standardních jednotkových nákladů za využití metody Activity Based Costing
 (Kateřina Najmanová)

2020, Diplomová práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/5btbol/ | Projektové řízení inovací / | Theses on a related topic

Analýza nákladů vybrané společnosti pomocí metody Activity Based Costing
 (Vendula Stojaspalová)

2021, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//xw0gf5// | Mezinárodní ekonomika a obchod / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)