Theses on the same topic (having an identical keyword):

adaptace na klimaticke zmeny

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Vegetační prvky budov jako nástroj adaptace na klimatické změny na území města Plzně
 (Lenka KUNCOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ka977d// | Geografie / Ekonomická a regionální geografie | Theses on a related topic

Adaptace na klimatickou změnu ve městech Moravskoslezského kraje: analýza dokumentů měst
 (Martina KUČEROVÁ)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//716dps// | Geografie / Regionální geografie | Theses on a related topic

Adaptace na klimatickou změnu ve městech Olomouckého a Zlínského kraje: analýza dokumentů měst
 (Hana ZAJACOVÁ)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//u5mkgh// | Geografie / Regionální geografie | Theses on a related topic

Adaptace železniční dopravy na klimatickou změnu
 (Andrea Odchodnická)

2017, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118701 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Havarijní plánování a krizové řízení | Theses on a related topic

Posouzení vhodnosti převodu porostů na les trvale tvořivý a posouzení dopadů klimatické změny na LHC Posudov
 (Magdalena Pellarová)

2020, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ol909a// | Lesní inženýrství / | Theses on a related topic

Místní strategie adaptace na změnu klimatu obce Šestajovice - východiska
 (Tomáš Dvořák)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/78079 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Modrozelená infrastruktura měst jako součást adaptace na změnu klimatu
 (Daniela Kociánová)

2020, Bakalářská práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//z2x116// | Zahradní a krajinářská architektura / | Theses on a related topic

Adaptace na změnu klimatu pohledem žáků a studentů
 (Kristýna KAVKOVÁ)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//vvey98// | Učitelství pro střední školy / Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol a učitelství geografie pro střední školy | Theses on a related topic

Odhad dopadu klimatické změny na hydrologický režim na Rakovnicku
 (Hana MATĚJKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//qvsgx9// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Theses on a related topic

Dopady klimatických změn na rozvojové země (především na Jihovýchodní Asii)
 (Melina MELLIOSOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//u1b731// | Geografie / Mezinárodní rozvojová studia | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)