Theses on the same topic (having an identical keyword):

adsorpce

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Kinetika adsorpce, rovnováha adsorpce a modelování odstranění mědi z vodného roztoku adsorpcí na mix šišek
 (Michaela Dordová)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/120033 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Adsorpce antimicrobiálních peptidů na fosfolipidové membrány
 (Adam Dobiáš)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p7djm/ | Biochemie / Chemoinformatika a bioinformatika | Theses on a related topic

Studium adsorpce proteinů na polyesterové nanovlákenné materiály
 (Jan Kolátor)

2021, Bakalářská práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//0s6rg4// | Nanotechnologie / Nanomateriály | Theses on a related topic

Adsorpce v každodenním životě
 (Michal GOLAS)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//2y2zc0// | Chemie / Učitelství chemie pro 2. stupeň základních škol a střední školy (jednooborové) | Theses on a related topic

Studium adsorpce proteinů na polyesterové mikro a nanovlákenné materiály
 (Pavel Dvořák)

2020, Diplomová práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//emus3n// | Nanotechnologie / Nanomateriály | Theses on a related topic

Adsorpce organických látek na monolitickém uhlíkatém adsorbentu s hierarchickou porozitou
 (Veronika TICHAVSKÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//mwcy9k// | Chemie / | Theses on a related topic

Adsorpce amitriptylinu a nortriptylinu na nanočásticích oxidů kovů
 (Jakub MALOTA)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//7h91tb// | Chemie / | Theses on a related topic

Adsorpce dusičnanů na uhlíkatých materiálech
 (Lucie KOŘENÁ)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//e1cl5f// | Chemie / | Theses on a related topic

Adsorpce amitriptylinu a nortriptylinu na aktivní uhlí a diosmektit
 (Michala SOLDÁNOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//aor7l2// | Chemie / | Theses on a related topic

Adsorpce kationtů těžkých kovů na grafen oxidu
 (Jakub Kolka)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119720 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)