Theses on the same topic (having an identical keyword):

adsorpce plynu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Experimentální studium adsorpce plynů na pevné sorbenty
 (Jan Vijačka)

2013, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99404 | Procesní inženýrství / Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu | Theses on a related topic

Adsorpce v každodenním životě
 (Michal GOLAS)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//2y2zc0// | Chemie / Učitelství chemie pro 2. stupeň základních škol a střední školy (jednooborové) | Theses on a related topic

Adsorpce plynů a distribuce dat do prodlení
 (Zuzana Krupinská)

2016, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114407 | Procesní inženýrství / Chemické inženýrství | Theses on a related topic

Aplikace adsorpce za měnícího se tlaku (PSA) na dělení směsi plynů
 (Jan Vijačka)

2015, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109006 | Procesní inženýrství / Chemické inženýrství | Theses on a related topic

Charakterizace práškových nanomateriálů metodou sorpce plynu
 (Michal KŘÍŽEK)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//1c7clz// | Fyzika / Nanotechnologie | Theses on a related topic

Adsorpce CO2 na aktivním uhlí
 (Tereza Taušková)

2014, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104292 | Procesní inženýrství / Chemické inženýrství | Theses on a related topic

MOFs pro adsorpci nanočástic zlata (NP) a aplikace {MOFs, NP} kompositů v MALDI TOF MS
 (Lukáš Pečinka)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/brx11/ | Chemie / Analytický chemik - manažer chemické laboratoře | Theses on a related topic

Možnosti termické analýzy při přípravě a charakterizaci adsorbentů na bázi povrchově oxidovaných uhlíkatých materiálů
 (Gabriela HOTOVÁ)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//ijmjjd// | Analytická chemie / Analytická chemie heterogenních systémů | Theses on a related topic