Theses on the same topic (having an identical keyword):

agent

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
Institutions and Agent-Based Computational Economics
 (Jakub Weiner)

2019, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hxzul/ | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické a statistické metody v ekonomii | Theses on a related topic

Agent-based model diskriminace na trhu práce
 (Petra Šotolová)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eepk3/ | Matematika / Modelování a výpočty | Theses on a related topic

Knowledge management as an agent of culture change
 (Alina Sabitova)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/rnlp7/ | Ekonomika a management / Business Management and Corporate Finance | Theses on a related topic

Sportovní agent a jeho role
 (Tomáš Dostál)

2014, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wgh9f/ | Tělesná výchova a sport / Management sportu | Theses on a related topic

Comparative studies on Treponema pallidum: comparative genomics of yaws agents and phenomics of BAC clones of syphilis agent
 (Darina Čejková)

2012, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q2g6j/ | Lékařská biologie (čtyřleté) / Lékařská biologie | Theses on a related topic

Problém vztahu principal-agent a návrhy jeho řešení
 (Pavel Kinnert)

2012, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a8auu/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Oscar Wilde: Agent Provocateur of Victorian Society
 (Dominika Dovčíková)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gcrnf/ | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

Agent pro síťový monitorovací systém serverových řešení
 (Ondřej Zálešák)

2017, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//03c0b4// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Theses on a related topic

Mezi Flandry, Španělskem a Čechami. Guillermo Verdugo, agent Františka z Ditrichštejna.
 (Anna NOVÁKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//z0xtka// | Humanitní studia / Španělská filologie - Historie | Theses on a related topic

Consumers’s confidence in a business cycle model:an agent-based approach
 (Jana Závacká)

2017, Disertační práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/127342 | Ekonomické teorie / Ekonomie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)