Theses on the same topic (having an identical keyword):

agile methodologies

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Adoption of agile approaches to large IT projects
 (Artur Krotkov)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/76338 | Aplikovaná informatika / Information Systems Management | Theses on a related topic

Agilní metodologie řízení vývoje softwaru
 (Martin Kacvinský)

2012, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sjquf/ | Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace | Theses on a related topic

Řízení distribuovaného týmu využitím agilních metodik
 (Jakub Adamus)

2015, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f69ze/ | Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace | Theses on a related topic

Metodiky vývoje pro malé softwarové projekty
 (Pavol Sojčík)

2014, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/geoq4/ | Informatika / Informační systémy | Theses on a related topic

Konfigurační rozhraní nástroje podpory Agilního vývoje
 (Lukáš Toldy)

2016, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hf46y/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Zavádění prvků agilních metodik pro zvýšení efektivity stávajících procesů vývoje software
 (Martin Zapletal)

2013, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c36xh/ | Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace | Theses on a related topic

Sociální aspekty agilních metodik
 (Michal Krajíček)

2013, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oguoc/ | Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace | Theses on a related topic

Aplikace Best Practices agilních metodik do PRINCE 2
 (Petr Šíma)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/49311 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Systémový přístup k agilním metodikám vývoje software
 (Daniel Urban)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/50694 | Aplikovaná informatika / Informatika | Theses on a related topic

Srovnání použití klasické a agilní metodiky při vývoji software
 (Petra Pipreková)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115550 | Nerostné suroviny / Systémové inženýrství v oblasti surovin | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)