Theses on the same topic (having an identical keyword):

agilni metodiky

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Návrh a zavedení agilní metodiky vývoje software do IT týmu malého podniku
 (Jaroslav Panák)

2018, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ql3ew/ | Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace | Theses on a related topic

Návrh implementace agilní metodiky pro vývoj software produktu
 (Jan Trunkát)

2017, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fcs5k/ | Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace | Theses on a related topic

Změna metodiky v řízení IT projektů
 (Jitka Kravcová)

2017, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zioyp/ | Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace | Theses on a related topic

Návrh agilní metodiky pro Business Intelligence projekty
 (Tomáš Huňáček)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/49657 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Agilní metodiky
 (Lucie Valková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB11192 | Systémové inženýrství a informatika / Informační management | Theses on a related topic

Zavedení agilní metodiky vývoje softwaru
 (František Linder)

2019, Diplomová práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM5866 | Systémové inženýrství a informatika / Informační management | Theses on a related topic

Vybrané agilní metodiky v praktických aplikacích
 (Václav Růt)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/49320 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Rozhodnutí o implementaci agilní metodiky SCRUM
 (Filip Beneš)

2016, Diplomová práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/ewobms/ | Řízení rozvojových projektů / Projektové řízení inovací v podniku | Theses on a related topic

Srovnání použití klasické a agilní metodiky při vývoji software
 (Petra Pipreková)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115550 | Nerostné suroviny / Systémové inženýrství v oblasti surovin | Theses on a related topic

Rozšíření agilní metodiky Scrum o praktiky řízení bezpečnosti
 (Kristýna Strunecká)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/80215 | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)