Theses on the same topic (having an identical keyword):

agilni metody

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Agilní metody řízení kulturních projektů
 (Jitka Buličková)

2020, Bakalářská práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/xgf85/ | Hudební umění / Hudební manažerství | Theses on a related topic

Agilní metody v řízení IT firem
 (Anastasia Balyaeva)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/77051 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Zavedení agilní metody (Scrumu) ve výzkumném a vývojovém týmu společnosti zabývající se vývojem zdravotnických prostředků – případová studie
 (Nikola Koretzová)

2020, Diplomová práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/mrx8xw/ | Řízení inovací v podniku / | Theses on a related topic

Agilní metody v projektovém řízení
 (Petr Halama)

2016, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//ac6gd6// | Systémové inženýrství a informatika / Manažerská informatika | Theses on a related topic

Pilotní zavedení agilní metody projektového řízení ve společnosti
 (Anna Mykhalchuk)

2018, Diplomová práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/f0vrzj/ | Řízení rozvojových projektů, projektové řízení inovací / | Theses on a related topic

Zavedení agilní metody Scrum v IT organizaci
 (Ludmila Buschová)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomie a managmentu

http://theses.cz/id//wjaxlq// | Magisterský program (Ing.) / | Theses on a related topic

Agilní metody řízení vývoje softwaru
 (Jakub Markus)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//rccdkm// | Elektrotechnika a informatika / Aplikovaná informatika | Theses on a related topic

Zavedení agilních metod vývoje (SCRUM) a tvorba nástrojů pro efektivní řízení
 (Ondřej Kuchta)

2014, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oxfgr/ | Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace | Theses on a related topic

Projektové řízení: na cestě od tradičních metod k agilním metodám
 (Radovan Kačín)

2013, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/58620 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Překonávaní bariér při zavádění agilních vývojových metod
 (Dávid Frankl)

2018, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s9v2r/ | Systémové inženýrství a informatika / Podniková informatika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)