Theses on the same topic (having an identical keyword):

agribusiness

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Analýza faktorů výkonnosti podniků agrobyznysu
 (Hana Prachařová)

2018, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//outqjf// | Zemědělské inženýrství / Agrobyznys | Theses on a related topic

Změny v postavení zemědělského podniku v současném prostředí agrobyznysu České republiky
 (Leona Petrášová)

2018, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//em1yym// | Zemědělské inženýrství / Agrobyznys | Theses on a related topic

Vyhodnocení ekonomických skutečností souvisejících se založením podniku v podmínkách českého agrobyznysu
 (Petra Králíková)

2020, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//uez9hp// | Zemědělské inženýrství / Agrobyznys | Theses on a related topic

Malá rodinná farma v podnikatelském prostředí agrobyznysu
 (Marie Ryšánová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//e7u83e// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu | Theses on a related topic

Sociální podmínky pro agrobyznys: případová studie Modré hory
 (Lucie Pokorná)

2016, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//89ttov// | Zemědělské inženýrství / Agrobyznys | Theses on a related topic

Sociální podmínky pro agrobyznys: případová studie Kahan
 (Barbora Navrátilová)

2017, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//cdxb39// | Zemědělské inženýrství / Agrobyznys | Theses on a related topic

Dotace a další externí zdroje financování v agrobusinessu
 (Miloslava JIRSOVÁ)

2018, Diplomová práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//qs1p5n// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Potenciál propojení poznávacího cestovního ruchu a agrobyznysu v mikroregionu Slavkovského bojiště
 (Kateřina Buchtová)

2016, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//7j9ycf// | Zemědělské inženýrství / Agrobyznys | Theses on a related topic

Krátke potravinové reťazce v rámci agrobiznisu
 (Tomáš Németh)

2016, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//d07rqb// | Zemědělské inženýrství / Agrobyznys | Theses on a related topic

Analýza ekonomické výkonnosti podniků agrobyznysu
 (Kristýna Jochymková)

2020, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//bupq6m// | Zemědělské inženýrství / Agrobyznys | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)