Theses on the same topic (having an identical keyword):

agrobyznys

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Sociální podmínky pro agrobyznys: případová studie Kahan
 (Barbora Navrátilová)

2017, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//cdxb39// | Zemědělské inženýrství / Agrobyznys | Theses on a related topic

Sociální podmínky pro agrobyznys: případová studie Modré hory
 (Lucie Pokorná)

2016, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//89ttov// | Zemědělské inženýrství / Agrobyznys | Theses on a related topic

Srovnání sociální struktury běloruského a českého venkova a jeho vlivu na agrobyznys
 (Anastasiya Salamukha)

2018, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//jtzvhu// | Zemědělské inženýrství / Agrobyznys | Theses on a related topic

Sociální podmínky pro agrobyznys: případová studie Bučovicko
 (Renata Goliášová)

2015, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//1q3800// | Zemědělské inženýrství / Agrobyznys | Theses on a related topic

Agrocentrum Ohrada a jeho vliv na rozvoj venkova v zázemí Letovic
 (Sabina Kraváčková)

2017, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//2pysaj// | Zemědělské inženýrství / Agrobyznys | Theses on a related topic

Vývoj sociální struktury obyvatel českého venkova
 (Michaela Kopřivová)

2017, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//l1qmqx// | Zemědělské inženýrství / Agrobyznys | Theses on a related topic

Vývoj produkce a zahraničního obchodu v rámci komoditní vertikály réva vinná - víno v ČR
 (Ivana Krejčová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//dnjjx2// | Zemědělské inženýrství / Agrobyznys | Theses on a related topic

Příležitosti na trhu vína pro rodinné vinařství
 (Miluše Pfefferová)

2020, Diplomová práce, AKADEMIE STING

https://is.sting.cz/th/kedg0/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Venkovský cestovní ruch - potenciály a bariéry: případová studie Ivančicko - Dolnokounicko
 (Veronika Fraňková)

2015, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ri7ojn// | Zemědělské inženýrství / Agrobyznys | Theses on a related topic

Podnikání v agrobyznysu v zázemí velkého města: případová studie Kuřimsko
 (Lucie Kočková)

2015, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//m3kfqu// | Zemědělské inženýrství / Agrobyznys | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)