Theses on the same topic (having an identical keyword):

akademicke knihovny

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Knihovny jako centra podpory akademické a vědecké činnosti: vícepřípadová studie fakultních knihoven Masarykovy univerzity
 (Marta Zonková)

2021, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p71q4/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Ticho v knihovnách z perspektivy pracovníků akademické knihovny
 (Lukešová Lukešová)

2022, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d0bj4/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Služby akademické knihovny pro Ph.D. studující: Výzkumná sonda v Ústřední knihovně Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
 (Kateřina Čížková)

2022, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eemf3/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Hodnocení kvality služeb vysokoškolských knihoven ČR na příkladu Akademické knihovny JU v Českých Budějovicích
 (Natálie Velecká)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oiuai/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Za zdmi akademické knihovny: kombinovaná etnografická studie informačního chování osmi studentů techniky
 (Alena Chodounská)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gtik5/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Marketingová strategie využívání online komunikačních kanálů Ústřední knihovny Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
 (Anna Cheblokova)

2023, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sjqg7/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Datový audit ve skladových prostorech: případová studie Ústřední knihovny FF MU
 (Tereza Kiselová)

2023, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/seisg/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Heuristická analýza v kontextu HCI se zaměřením na webové stránky akademické knihovny
 (Marie Štouračová)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mdqia/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Využívanost digitálních knihoven z tematického hlediska dokumentů na příkladu Moravské zemské knihovny
 (Lenka Večeřová)

2021, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z9d8b/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)