Theses on the same topic (having an identical keyword):

akreditace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Akreditace jako garance kvality vysokoškolského vzdělávání
 (Marcela Hrdličková)

2013, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y4a83/ | Právní specializace / Veřejná správa | Theses on a related topic

Akreditace na úseku vysokých škol
 (Kateřina VALENTOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//zp49dj// | Právní specializace / Právo ve veřejné správě | Theses on a related topic

Příprava akreditace dobrovolnického programu Centra pro rodinu Ráj
 (Věra ZAPLETALOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//19s745// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Vliv akreditace zdravotnického zařízení na jeho prestiž
 (Jana KREJČOVÁ)

2015, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//xp70cd// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Theses on a related topic

Proces akreditace a řízení požární akreditované zkušební laboratoře
 (Kryštof Kaňok)

2019, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//dyiol6// | Stavební inženýrství / | Theses on a related topic

Analýza možnosti akreditace vzdělávacího programu s přesahem kompetencí
 (Alena Bartošová)

2017, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//tplq2f// | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Vliv akreditace nemocnic na kvalitu poskytované péče z pohledu sester
 (Gabriela Kopcová)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//ubzpnf// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Vliv akreditace na kvalitu poskytované péče ve vybraných zdravotnických zařízeních.
 (Jana SOMROVÁ)

2011, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//mataee// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Theses on a related topic

Vliv akreditace na pacienta
 (Lucie KRASNIČANOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//7uyue7// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Výhody a nevýhody akreditace dobrovolnické služby pro Pečovatelskou službu Jeseník
 (Jana VRBOVSKÁ)

2013, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//4v46d3// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)