Theses on the same topic (having an identical keyword):

akrualni baze

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Akruální báze versus peněžní báze/Accrual Basis versus Cash Basis
 (Petra Baxová)

2008, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/15962 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Akruální báze versus peněžní báze
 (Helena Fürbachová)

2008, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/5248 | Hospodářská politika a správa / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Akruální báze versus peněžní báze (Výkaz cash flow)
 (Radka Kováčová)

2008, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/5032 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Akruální báze versus peněžní báze
 (Jana Kocurková)

2007, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/3028 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Uplatnění akruálního principu v účetnictví, vliv na účetní závěrku a související vnitropodnikové účetní směrnice.
 (Marta BÁRTLOVÁ)

2012, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ws8ivb// | Ekonomika a management / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic