Theses on the same topic (having an identical keyword):

aktivizace zaku

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Aktivizace žáků v hodinách anglického jazyka.
 (Renata Lhotková)

2018, Diplomová práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//5yrb3j// | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka | Theses on a related topic

Aktivizace žáků jako preventivní strategie nekázně při vyučování
 (Zdeněk Luňák)

2018, Diplomová práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//0jawbh// | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka | Theses on a related topic

Aktivizace žáků ve výuce cizích jazyků
 (Taťána Trnková)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM4470 | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - anglický jazyk a literatura, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - německý jazyk a literatura | Theses on a related topic

Aktivizace žáků ve výuce odborných předmětů na obchodní akademii
 (Klára Klepačová)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/34612 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Aktivizace žáků v ekonomických předmětech oboru vzdělání Obchodní akademie
 (Petra Nováková)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/24917 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Aktivizace romských žáků v matematice pomocí slovních úloh
 (Hana Pastuszková)

2007, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b6do8/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Náměty pro motivaci a aktivizaci žáků v tělesné výchově na 1. stupni základní školy
 (Petra Machýčková)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ef97c/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Hledání přístupů k aktivizaci žáků gymnázia při poslechových činnostech se zaměřením na hudbu 19. a 20. století
 (Šárka Motalová)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jaq38/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy | Theses on a related topic

Vliv empatie rodičů a učitelů na aktivizaci žáků základní školy praktické
 (Jana Klüglová)

2008, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b3qcl/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Řízení systémů pomocí aktivizace mozkových center
 (Roman Žák)

2017, Disertační práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//zt9zey// | Inženýrská informatika / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)