Theses on the same topic (having an identical keyword):

allowance organizations

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Ekvivalenty právní formy příspěvkové organizace ve Francii
 (Zuzana Líšková)

2016, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hgsd1/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa (L'Administration publique) | Theses on a related topic

Účetnictví příspěvkových organizací
 (Ilona Vykydalová)

2017, Bakalářská práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/amnc1/ | Hospodářská politika a správa / Zdaňování | Theses on a related topic

Zdroje financování příspěvkové organizace
 (Jan Šmejc)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/k9vby/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Výkon veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací zřízených obcí
 (Monika Krpálková)

2014, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ee0r7/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Dotace na platy příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení
 (Andrea Jelínková)

2011, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/85064 | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Analýza financování vybraných příspěvkových organizací v oblasti školství
 (Pavla Jurečková)

2018, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/127802 | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Účetní, daňové a rozpočtové souvislosti u dlouhodobého majetku územních příspěvkových organizací
 (Markéta Hohlová)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/50395 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Hodnocení efektivity a struktury příspěvkových organizací měst
 (Kateřina Klímková)

2017, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117751 | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Zhodnocení hospodaření příspěvkových organizací v oblasti předškolního vzdělávání ve městě Šumperk
 (Marta Sedláčková)

2019, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/135596 | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Zhodnocení nabídky sociálních služeb pro seniory v příspěvkových organizacích vybraných krajů České republiky
 (Petra Linhartová)

2019, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/135512 | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)