Theses on the same topic (having an identical keyword):

alternativni investice

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Alternativní investice jako nástroj diverzifikace portfolia
 (Patricie Houšťová)

2020, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/svb3k/ | Finance / | Theses on a related topic

Alternativní investice
 (Jaroslav Lokaj)

2017, Bakalářská práce, Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.

http://theses.cz/id/nh1vjt/ | Ekonomika a management / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Kryptoměny jako alternativní investice českých domácností
 (David Beran)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/79916 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Alternativní investice
 (Aneta Charvátová)

2018, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//2uheic// | Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku | Theses on a related topic

Význam alternativní investice pro investory a podnikatelské prostředí
 (Veronika Hartingerová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//bm1iah// | Ekonomika a management / Management podniku: Management malých a středních podniků | Theses on a related topic

Alternativní investice na trhu nemovitostí v České republice
 (Jan Semrád)

2020, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//5usvi4// | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Bitcoin jako alternativní investice v porovnání se zlatem po finanční krizi roku 2008
 (Lucie Langmajerová)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/47917 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Zhodnocení podnikové investice
 (Ludmila Ludvíková)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/ybyhv/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Investice do snižování energetické náročnosti v Hotelu Koliba v Litoměřicích.
 (Jakub KUČERA)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//xj3eqq// | Ekonomika a management / Finanční management | Theses on a related topic

Zlato jako alternativní investice
 (Vladimíra Klásková)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82643 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)