Theses on the same topic (having an identical keyword):

alterovane cerne uhli

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Adsorpční chování olovnatých iontů na alterovaném černém uhlí - vliv teploty
 (Petra VESELÁ)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//sqb439// | Chemie / Chemie - Biologie (dvouoborové) | Theses on a related topic

Adsorpce kationaktivního tenzidu na uhlí
 (Jan POSPÍŠIL)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//smsdol// | Chemie / | Theses on a related topic

Termodynamické aspekty teplotní závislosti adsorpce olova a fenolu z vodných roztoků na uhlíkatých látkách
 (Petra VESELÁ)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//rutf7l// | Chemie / Analytická chemie pevné fáze | Theses on a related topic