Theses on the same topic (having an identical keyword):

alzheimer's disease

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Specific pharmacological modulators of tau aggregation and spreading for Alzheimer's disease therapy
 (Martina PAVLÍKOVÁ)

2024, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//wz1t6g// | Biotechnologie a genové inženýrství / | Theses on a related topic

Decision Analytic Modeling in Mental Health: Simulating Cost-Effectiveness of Alzheimer's Disease Timely Treatment
 (Hana Marie Broulíková)

2017, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/78513 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika | Theses on a related topic

Establishment of a cafe in Prague for clientele with Alzheimer’s disease
 (Elena Waleková)

2023, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/88932 | Mezinárodní obchod / | Theses on a related topic

Sociální služby v ČR optikou rodin s členem s Alzheimerovou nemocí
 (Petra Hejtmánková)

2019, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/xt21j/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Význam informovanosti o osobách s Alzhaimerovou chorobou jak předpoklad komunikace a sociální interakce s osobami pečujícími
 (Andrea Plisková)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zry4y/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Komunikace s klienty s Alzheimerovou chorobou z pohledu sociálních pracovníků
 (Radka VÁGNEROVÁ)

2024, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//uo43dt// | Zdravotně-sociální péče / | Theses on a related topic

Smyslová stimulace u osob s Alzheimerovou chorobou a s demencí z pohledu ergoterapeuta
 (Gabriela MERCLOVÁ)

2023, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//59qydv// | Specializace ve zdravotnictví / Ergoterapie | Theses on a related topic

Etická dilemata pracovníků při práci s osobami s Alzheimerovou chorobou a stařeckou demencí
 (Petra PAŠKOVÁ)

2024, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//7l474w// | Sociální politika a sociální práce / | Theses on a related topic

Techniky sociální práce s lidmi s Alzheimerovu chorobou ve vybraných domovech pro seniory
 (Lucie FRAŇKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//p5hyu5// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Sociální práce s lidmi s Alzheimerovou chorobou
 (Veronika ŠIMEČKOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//vuyjax// | Sociální práce / Sociální a charitativní práce | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)