Theses on the same topic (having an identical keyword):

anaerobic fermentation

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Bioplynové stanice - suchá anaerobní fermentace
 (Šárka Dvorníková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//t4nvgp// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství ochrany životního prostředí | Theses on a related topic

Zrychlená suchá anaerobní fermentace v rotačním bioreaktoru
 (Aneta Davidová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136656 | Procesní inženýrství / Chemie a technologie ochrany životního prostředí | Theses on a related topic

Anaerobní metody v odpadovém hospodářství
 (Daniel Bula)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/74704 | Nerostné suroviny / Environmentální biotechnologie | Theses on a related topic