Theses on the same topic (having an identical keyword):

analgetika

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Faktory užívání analgetik
 (Edita Vašíčková)

2016, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yqi9p/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Toxicita volně dostupných analgetik ve vztahu k lidskému zdraví
 (Stanislav VODVÁŘKA)

2013, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//c357o2// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Theses on a related topic

Toxikologie opioidních analgetik a jejich vliv na dopravní nehodovost v Moravskoslezském kraji
 (Marcela DOBIÁŠOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//61p34x// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Theses on a related topic

Toxikologie opioidních analgetik a jejich vliv na dopravní nehodovost v Moravskoslezském kraji
 (Marcela DOBIÁŠOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//yedzsd// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Theses on a related topic

Porovnání spotřeby analgetik u spontánních porodů vedených samostatně porodní asistentkou a pod vedením lékaře ve FNOL
 (Tereza PLÁTENÍKOVÁ)

2020, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//47u1aw// | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče v porodní asistenci | Theses on a related topic

Interakce alkoholu a analgetik
 (Marie Přidalová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//iir9x1// | Speciální chemicko-biologické obory / Klinická biologie a chemie | Theses on a related topic

Zneužívání analgetik pacienty s chronickou bolestí
 (Eliška BALÍKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//qvxy1n// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Užívání volně prodejných analgetik
 (Markéta Salabová)

2018, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ly1m86// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelská péče v interních oborech | Theses on a related topic

Jak sestra sleduje užití analgetik u chirurgického nemocného
 (Pavla Ďásková)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//4subdj// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic