Theses on the same topic (having an identical keyword):

analysis of the cost/benefit

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Marijuana Legalization and taxation: Approaches of states from the perspective of public finances.
 (Serena Iglina)

2021, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s8npn/ | Public Finance and Economics / | Theses on a related topic

Cost-benefit analýza rekonstrukce trati Brno-Přerov
 (Kristýna Havlačková)

2016, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c7gvc/ | Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika | Theses on a related topic

Cost-benefit analýza skládky odpadů
 (Michaela Turiaková)

2015, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ctnim/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Cost benefit analýza vybraného projektu
 (Dominika Ježová)

2018, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zsgm2/ | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické a statistické metody v ekonomii | Theses on a related topic

Cost-benefit analýza projektu sběrného dvoru v obci Určice
 (Eva Františková)

2017, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//j5cta7// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Theses on a related topic

Nástroje manažerského rozhodování v praxi: Cost-benefit analýza projektu výstavby ČOV a kanalizace
 (Tomáš Bartoš)

2017, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//1sr4p3// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Theses on a related topic

Hodnocení efektivnosti veřejných projektů – Cost Benefit Analysis
 (Šárka Vorlová)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/48766 | Ekonomie a hospodářská správa / Regionální studia | Theses on a related topic

Projekt implementace cost-benefit analýzy v obci Oldřichovice
 (Lucie Blahušová)

2016, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//zzwt7g// | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Cost-benefit analýza v řízení investic územně - samosprávního celku
 (Pavel Kuda)

2012, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oo9wv/ | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Cost-benefit analýza obchvatu města Roudnice nad Labem
 (Richard Červený)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/26759 | Hospodářská politika a správa / Ekonomika a správa životního prostředí | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)