Theses on the same topic (having an identical keyword):

analyza dat

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
Optimalizace zpracování fMRI dat s ohledem na kontrolu kvality dat
 (Martin Gajdoš)

2019, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xpn8l/ | Neurovědy (čtyřleté) / Neurovědy | Theses on a related topic

Typologie pacientů zdravotnických zařízení (ZZ) za využití jejich administrativních dat/dat národních zdravotních registrů
 (Monika Bezděková)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ctuqq/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Analýza toku dat systémem pro sběr dat fyzikálního experimentu COMPASS v CERN na základě metadat a fyzikálních událostí
 (Martin Zemko)

2019, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//vob6yy// | Aplikace přírodních věd / | Theses on a related topic

Vizuální analýza dat pro kriminální vyšetřování
 (Kristína Zákopčanová)

2018, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ujzyx/ | Informatika / Počítačová grafika | Theses on a related topic

Analýza funkcionálních dat při různých typech pozorování
 (Tomáš Mareška)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ngiap/ | Matematika / Statistika a analýza dat | Theses on a related topic

Analýza genomických dat
 (Karol Pál)

2018, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mitfe/ | Onkologie (čtyřleté) / Onkologie | Theses on a related topic

Analýza funkcionálních dat v regionálních klimatických modelech
 (Stanislava Nesvadbová)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pyx78/ | Matematika / Statistika a analýza dat | Theses on a related topic

Analýza funkcionálních dat v modelu tinnitu
 (Alexandra Žilková)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dygwl/ | Matematika / Statistika a analýza dat | Theses on a related topic

Analýza dat z výukového webu Umíme česky
 (David Končák)

2017, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lx8be/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Analýza a zpracování obrazových dat pro účely diagnostiky plazmatu
 (Branislav Hesko)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s3mtq/ | Fyzika / Fyzika plazmatu | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)