Theses on the same topic (having an identical keyword):

analyza dramatickeho textu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Komplexní analýza dramatického textu hry Ovčáček čtveráček
 (Jana DOHNALOVÁ)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//m5q7ew// | Filologie / Obecná lingvistika a teorie komunikace | Theses on a related topic

OTAZNÍK ZA KUHLNESS...? Analýza dramatického textu René Levínského Harila
 (Jan Pohořelický)

2006, Bakalářská práce, Janáčkova akademie múzických umění v Brně

http://theses.cz/id//chbjwr// | Divadelní dramaturgie / | Theses on a related topic

Od dramatického textu k inscenaci v dobových kontextech v díle Václava Havla (Zahradní slavnost)
 (Veronika Kellnerová)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qzdm1/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny divadla | Theses on a related topic

Aktuální interpretace dramatického textu skrze dramatické situace a konkrétní scénická realizace (Na základě inscenování hry Kazimír a Karolína)
 (Mikoláš Tyc)

2010, Diplomová práce, Divadelní fakulta AMU / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/5206 | Dramatická umění / Režie činoherního divadla | Theses on a related topic

Inscenace a adaptace textů Doroty Masłowské na českých scénách
 (Andrea KUPČÁKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//2xed3e// | Humanitní studia / Aplikovaná ekonomická studia - Divadelní věda | Theses on a related topic

Analýza autorských prostředků v dramatických textech "Pravý inspektor Hound", "Arkádie" a "Rock ´n´ roll"
 (Alžběta Matoušková)

2008, Diplomová práce, Janáčkova akademie múzických umění v Brně

http://theses.cz/id//rztmhm// | Divadelní dramaturgie / | Theses on a related topic

Dialogická forma v textech starší české literatury do roku 1400 (se zvláštním zřetelem k dramatu)
 (Martin KUBA)

2020, Disertační práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//tt5h4o// | Specializace v pedagogice / Teorie vzdělávání v bohemistice | Theses on a related topic

Genius loci v současných českých dramatických textech
 (Adam Gold)

2015, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/w3vrq/ | Dramatická umění / Divadelní dramaturgie | Theses on a related topic

Poetické principy (ne)dramatických divadelních textů Heinera Müllera
 (Barbora Kašparová)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pb28j/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny divadla | Theses on a related topic

Dramatický text jako ideová směrnice
 (Kateřina Součková)

2013, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/7829 | Dramatická umění / Teorie a kritika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)