Theses on the same topic (having an identical keyword):

analyza efektivniho zdaneni

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Transformace výsledku hospodaření na základ daně a analýza míry efektivního zdanění u podnikatelských subjektů v ČR
 (Vladislav Šupa)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/70645 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Komparativní analýza efektivního daňového a parafiskálního zatížení
 (Markéta Šůchová)

2017, Diplomová práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/yblwx6/ | Řízení rozvojových projektů / Projektové řízení inovací v podniku | Theses on a related topic

Zdanění finančních institucí a analýza potencionálních bankovních daní
 (Markéta Kulmová)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/51873 | Finance a účetnictví / Zdanění a daňová politika | Theses on a related topic

Měření zdanění důchodu plynoucího z práce v evropských zemích
 (Zuzana Řezníčková)

2018, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//j4127o// | Hospodářská politika a správa / Účetnictví a daně | Theses on a related topic

Efektivní zdanění právnických osob v České republice a jeho determinanty
 (Silvester Dulák)

2015, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vnqod/ | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Zdanění firem: efektivní zdanění a další vybrané ukazatele
 (Štěpán Horák)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/43200 | Finance a účetnictví / Zdanění a daňová politika | Theses on a related topic

Analýza závislosti zdanění benzínu na vybraných ukazatelích v zemích EU
 (Stanislav Trifončovski)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/40168 | Finance a účetnictví / Zdanění a daňová politika | Theses on a related topic

Efektivní zdanění firem
 (Arina Lobashova)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/69643 | Finance a účetnictví / Zdanění a daňová politika | Theses on a related topic

Efektivní zdanění jedince při výkonu ekonomické činnosti a dopady její optimalizace
 (Pavel Flajšhans)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/48749 | Finance a účetnictví / Zdanění a daňová politika | Theses on a related topic

Analýza efektivních sazeb DPH v EU
 (Monika Procházková)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/76020 | Finance a účetnictví / Zdanění a daňová politika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)