Theses on the same topic (having an identical keyword):

analyza nakladu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Analýza nákladu dřeva z 3D modelu
 (Jan Sikora)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129715 | Strojní inženýrství / Automatické řízení a inženýrská informatika | Theses on a related topic

Analýza nákladů účetní firmy
 (Radek Jedlička)

2020, Bakalářská práce, AKADEMIE STING

https://is.sting.cz/th/d5bqz/ | Hospodářská politika a správa / Zdaňování | Theses on a related topic

Procesní řízení a analýza nákladů
 (Václava Vurmová)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/rdwab/ | Ekonomika a management / Finance - blok B | Theses on a related topic

Analýza nákladů účetní firmy
 (Martin Vach)

2020, Bakalářská práce, AKADEMIE STING

https://is.sting.cz/th/eoxlo/ | Hospodářská politika a správa / Zdaňování | Theses on a related topic

Analýza nákladů na státní správu obce s rozšířenou působností
 (Aneta Vráblíková)

2016, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x6urc/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Analýza nákladů na centrovou péči
 (Kamila Nováková)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/jls6i/ | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Analýza nákladů a optimalizace logistiky malých e-commerce subjektů jako rozhodující faktor profitability
 (Lukáš Plojhar)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/y3ngd/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Analýza nákladů spojených s přesčasovými hodinami a analýza produktivity práce zaměstnanců výroby ve společnosti Energetické opravny, a. s.
 (Lucie Budáková)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97897 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Analýza nákladů a užitků středisek Psychocentra, manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, p.o.
 (Kamila Pokorná)

2016, Diplomová práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/gyw5b/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Analýza nákladů a výnosů z provozní činnosti
 (Gabriela Pons Baena)

2006, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz | Ekonomika a management / Účetnictví | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)