Theses on the same topic (having an identical keyword):

analyza obalu dat

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Modely analýzy obalu dat a jejich aplikace ve vybraném odvětví
 (Tomáš BANDÍK)

2008, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//0c4fvm// | Ekonomika a management / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Aplikace modelů analýzy obalu dat při hodnocení efektivnosti bankovních poboček
 (Martin Müller)

2009, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/15811 | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii | Theses on a related topic

Modely analýzy obalu dat a jejich aplikace
 (Dita Vejdělková)

2008, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/13731 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika a ekonometrie | Theses on a related topic

Modely analýzy obalu dat a jejich aplikace
 (Martin Kostiha)

2008, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/14546 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Theses on a related topic

Modely pre usporiadanie hodnotených jednotiek v analýze obalu dát
 (Michal Pieter)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/60035 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika a ekonometrie | Theses on a related topic

Neziskovost jako faktor (ne)efektivnosti. Analýza produkčního chování neziskových organizací poskytujících služby
 (Tomáš Rosenmayer)

2016, Disertační práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tfjy2/ | Hospodářská politika a správa (čtyřleté) / Veřejná ekonomie | Theses on a related topic

Vícekriteriální analýza indexu lidského rozvoje
 (Jakub Janů)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/44047 | Aplikovaná informatika / Informační management | Theses on a related topic

Analýza komparativní výkonnosti Dopravního podniku města Olomouce, a.s.
 (Iveta Krausová)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/71290 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Data envelopment analysis as an alternative approach to managing risks in banking
 (Zuzana Fialová)

2014, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/43815 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Theses on a related topic

"Efficiency evaluation of production units through Data Envelopment Analysis at banking sector"
 (Lucie Chytilová)

2018, Disertační práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133102 | Systémové inženýrství a informatika / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)