Theses on the same topic (having an identical keyword):

android malware

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Detection of Android Malware Using Machine Learning
 (Matúš Šikyňa)

2021, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xd0ie/ | Informatika / Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka | Theses on a related topic

Labeling of Android malware with help of cryptographic API usage
 (Dominik Macko)

2021, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lo4rn/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Android malware detection using Machine Learning methods
 (Jan Zdražil)

2023, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//jeh460// | Informační technologie / Kybernetická bezpečnost | Theses on a related topic

Modern techniques of malware detection and analysis in devices with Android OS
 (Slavomíra Hunčárová)

2024, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j7fhc/ | Řízení softwarových systémů a služeb / Řízení kyberbezpečnosti | Theses on a related topic

Malware na platformě Android a možnosti zabezpečení
 (Daniel Réda)

2018, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//58e818// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

Android - historický vývoj, bezpečnost, bezpečnostní hrozby a malware
 (Marie Mikešová)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/76992 | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Malware Detection on Mobile Device
 (Lucia Lopúchová)

2021, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/su0c2/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Výzkum mobilního malware pro Průmysl 4.0
 (Jan Kincl)

2020, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//vghqum// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Theses on a related topic

Malware využívající CnC: design, struktura a funkcionalita
 (Tomáš Ptáček)

2018, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128646 | Informační a komunikační technologie / Informační a komunikační bezpečnost | Theses on a related topic

Softwarové zabezpečenie užívateľov proti mobilnému malware
 (Jozef Tkáčik)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xxq53/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)